Lichamelijke opvoeding

Schoolzwemmen

Voor elke leerling van de lagere school is er schoolzwemmen op DINSDAG.
De zwemlessen vinden plaats in :

 

Gemeentelijk Sportcentrum

P. Van Cauwelaertstraat 26

1740 TERNAT

Tel. 02/582.05.01 

 

Het schoolzwemmen is een verplichte activiteit binnen het schoolgebeuren. Bij een niet-deelname aan een zwembeurt om een of andere reden vragen wij de ouders de klasleerkracht hiervan schriftelijk te informeren. De kalender met de zwemdata zal op een jaarkalender worden meegedeeld. De prijs voor het zwemmen bedraagt € 3 per beurt.

  

Het ministerie van Onderwijs stelt in het werkingsbudget (*) van elke school middelen ter beschikking om in de schoolloopbaan van elke leerling gedurende één leerjaar gratis vervoer en toegang aan alle leerlingen van de zesde leerjaren.

(*) vanaf 1 september 2000

Zwemgerief :

- badhanddoek
- kleine handdoek (voeten)
- zwembroek/badpak
- badmuts

Een BADMUTS is bij het zwemmen verplicht. Deze badmuts (groene kleur) ontvangt elke leerling GRATIS vanuit de school.
Aankoop ter vervanging : € 1,25
Het dragen van dezelfde badmuts zorgt voor een betere herkenbaarheid van de zwemgroep van onze school.

 

LO-gedragsregels

1. KLEDIJ

a. Turnkledij bestaat uit een groene sportbroekje*, een T-shirt* met embleem van
school, witte kousen, turnpantoffels of nette sportschoenen**.
b. Zwemkledij bestaat uit een badpak of zwembroek, een groene badmuts*, een
grote en een kleine handdoek. Er wordt geen badpak of zwembroek uitgeleend in het zwembad.

(*) wordt aangekocht op de school
(**) blijven op school in een gymzak


2. GEDRAG VOOR, TIJDENS EN NA DE LES

a. De verplaatsing van en naar de turnzaal of zwembad, gebeurt in groep, onder de leiding van de leerkracht. Ook wie in de buurt van het zwembad woont, vertrekt steeds vanuit de school en komt na de les terug naar de school.

b. Op de bus ga je rustig naast mekaar zitten, maak je geen kabaal, eet of drink je niet.

c. Het omkleden gebeurt in een rustige sfeer.

d. Er wordt geen gebruik gemaakt van snoep- of drankautomaten.

e. Net zoals op school is kauwgom tijdens de les verboden.

f. Lange haren worden om veiligheidsredenen samengebonden.

g. Alle juwelen doe je uit voor de aanvang van de les. Wie een bril nodig heeft tijdens de lessen LO, doet dit op eigen risico (gebruik zo nodig een sportbril).


3. BIJ NIET DEELNAME AAN EEN LES LO

Bij niet-deelname aan een turnles en/of zwemles wordt de leerkracht schriftelijk verwittigd.

 

Inloggen

Zoeken

Contact

 

Meersstraat 5

 1742 Sint-Katherina-Lombeek

tel.: 02/582 18 84

 

Dahlialaan 1 

1742 Sint-Katherina-Lombeek

tel.: 053/66 67 27